Επικοινωνία

Επικοινωνία

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες μπορούν να επικοινωνούν με τον Συνήγορο του Φοιτητή:

α) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: synigoros@uop.gr
β) μέσω ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αιτήματος
γ) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Αντικάλαμος Μεσσηνίας, 24 100 με την ένδειξη «Για τον Συνήγορο του Φοιτητή»
    Υπόδειγμα αίτησης διαμεσολάβησης - αναφοράς
δ) με αυτοπρόσωπη και δια ζώσης επικοινωνία με προκαθορισμένο ραντεβού μέσω ηλεκτρονικής φόρμας και μετά από προσυννενόηση μέσω της Γραμματείας


Γραφείο Συνηγόρου Φοιτητή
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,
Αντικάλαμος Μεσσηνίας, ΤΚ 24100
β’ όροφος Παλαιού Κτηρίου, γρ. 243β

Τηλέφωνο: 27210-45243, 27210-45108
e-mail:  synigoros@uop.gr
Γραμματειακή Υποστήριξη
Βασιλαδιώτη Πολυξένη
Αντικάλαμος Μεσσηνίας, ΤΚ 24100
Γραφείο 44, ισόγειο (Παλαιό Κτήριο)

Τηλέφωνο: 27210-45231
e-mail: p.vasiladioti@uop.gr